Den finlandssvenska läsambassadörens sida

Läsambassadören gör ett viktigt jobb!

"Syftet med projektet är att skapa en grund för en effektiv, synlig och långsiktig satsning på läsfrämjande verksamhet bland finlandssvenska barn och unga."

Utöver att hon (Katarina) är en verkligt trevlig typ som det är både roligt och smidigt att jobba med så kändes det verkligt meningsfullt att vara med om att uforma sidorna för ett dylikt ändamål. Här har jag gjort illustration och formgivning.